7. El paper de les platges com a protecció de la costa

Existeixen tres factors principals que fan que el nivell del mar pateixi contínues variacions:

  • Fenòmens atmosfèrics (pressió atmosfèrica) i marins (incidència del vent en el mar) que originen els temporals.
  • Moviments tectònics que originen els tsunamis.
  • Moviments planetaris que originen les marees.


Les marees planetàries es deuen principalment a l'atracció gravitatòria que exerceixen el Sol i la Lluna sobre la Terra, encara que, per proximitat, la Lluna és la principal responsable de les marees terrestres. Al Mediterrani, en ser un mar petit i estar pràcticament tancat, les ones de marea són inapreciables; no obstant això, les diferències en la pressió atmosfèrica sí produeixen oscil·lacions del nivell del mar.

Mentre que les altes pressions fan baixar el nivell del mar, en sistemes de baixes pressions el nivell del mar sofreix un augment, es poden provocar períodes d'inestabilitat i s'afavoreix l'aparició de temporals. L'aparició de grans ones juntament amb la pujada del nivell del mar pot produir inundacions en la costa.

El sistema de la platja s'inicia al fons marí i compta amb l'assistència de la Posidonia oceanica per allunyar el trencament de les ones i mitigar el seu impacte a la línia de costa. Al seu torn, el sistema dunar actua com a barrera i impedeix que la pujada del nivell del mar, acompanyat de temporals extrems, afecti les zones costaneres. D'aquesta manera, si no existissin les platges, els efectes dels grans temporals podrien provocar inundacions a la costa.