4. Les platges com a zona de transició entre el mar i la terra. El sistema duna-platja-fons marí

La costa és una zona singular formada per tres parts: fons del mar, platja i cordó dunar, que en el cas de Menorca en ocasions també incorpora les zones humides existents darrere d'algunes platges de l’illa.

Perfil transversal d'una platja. Font: Adaptació de: Ambiente Sedimentario Transicional. Geología Venezolana. Autor: RODRÍGUEZ, R.


Aquestes tres zones estan dinàmicament relacionades, ja que hi ha entre elles un constant flux de sediment que canvia en funció de l'energia del vent i de l'onatge; aquest fet ens permet diferenciar dos perfils per a una mateixa platja:

Perfil d'hivernQuan la intensitat i la força de l'onatge és major, es produeix un transvasament de sorra des de la platja i les dunes fins a la part submergida, formant barres de sorra submarines que disminueixen la profunditat a distàncies majors de la vorera. D'aquesta manera la platja aconsegueix auto protegir-se de futurs temporals i fa que les ones trenquin més lluny de la zona emergida de la platja i que aquestes arribin amb menys força. D'altra banda, les fulles mortes despreses de la posidònia a la tardor es dipositen a la platja formant banquets, que també ajuden a protegir la platja de l'acció erosiva de l'onatge, a més d'aportar sorra gràcies als esquelets calcaris dels organismes marins que vivien en elles.

(a) Desplaçament de sediment originat per una tempesta i (b) perfil d'hivern de les platges. Font: L’autor. CARDONA, F.


Perfil d'estiuQuan l'onatge torna a les seves condicions normals i no es produeixen tempestes violentes, el sediment que s'havia dipositat a les barres de sorra submergides torna cap a la part seca de les platges gràcies als moviments de les ones. Apareixen bermes, que són acumulacions de sorra o de sorra i fulles de Posidonia oceanica a l'inici de la zona seca de la platja, que per l'acció de vents dominants de mar a terra es traslladen cap a l'interior i acaben integrant-se en el cordó dunar.

(a) Desplaçament del sediment en condicions de baixa energia i (b) perfil d'estiu de les platges. Font: L’autor: CARDONA, F.El sistema duna-platja-fons marí és un engranatge complex i interrelacionat que es troba en constant equilibri. La pèrdua d'una d'aquestes tres zones fa que les platges siguin més vulnerables a esdeveniments erosius com els temporals.